FORSLUND/LINDHOLM

Fia Forslund och Erika Lindholm träffades 2015 på en klubb i Rio de Janeiro. Det visade sig att båda två var där i syfte att studera musik. 2019, i Sverige började de äntligen samarbeta kring ett duoprojekt med utgångspunkt utifrån huvudinstrumenten marimba, saxofon och den brasilianska folkflöjten, Piffano. Duon Fia och Erika riktar in sig på olika genrer i den brasilianska musiken samt tar tillvara på många av Erikas egna kompositioner med inspiration från Brasilien. Tillsammans arrangerar de fritt upp låtarna på marimba, saxofon och piffano. Brasilianska, afrikanska, orientaliska och nordiska toner, klanger och rytmer dominerar arrangemangen.

"Mötet mellan marimba och saxofon i Brasilien"

Fia Forslund – Marimba
Erika Lindholm – Altsaxofon & Piffanoflöjt