WALLÉE SIGNALERAR- dialysperformance

Projektbeskrivning

Sammanfattning 
Varje vecka tillbringar jag och min dialysmaskin Wallée 20 timmar tillsammans när jag sitter i dialys, 20 timmar som stjäls av mitt aktiva kreativa musikerjag. I detta projekt har jag experimenterat med hur jag som musiker och kreatör kan använda dialysen i mitt arbete. Med hjälp av mikrofoner har jag förstärkt dialysmaskinens olika rytmiska ljud samt använt mig av några extra ljudeffekter. Till detta improviserar ja

g fritt med saxofon och flöjt samtidigt som jag sitter fast i dialysen. Jag har två kollegor med mej varav den ena förstärker och samplar ljud från

dialysmaskinen. Den andra personen gestaltar utifrån ett konstnärligt perspektiv genom dans och rörelse vad som händer under dialysen med mitt blod och i min kropp. Vi kommer även att ljussätta. Projektet är en 3 timmar lång performance, alltså den tid det tar för mig att aktivt dialysera. Publiken är under den tiden välkommen att komma och gå som de vill.

Vem är jag
Jag som utför projektet heter Erika Lindholm och arbetar som frilansande musiker först och främst som saxofonist och kompositör. Bakom mig har jag en konstnärlig kandidat som Jazz saxofonist. Sedan våren 2017 har jag akut njursvikt och är bunden till min portabla dialysapparat fyra dagar i veckan.

dialysmaskin och saxofonist

 

Bakgrund
Bakgrunden till projektidéen är ljuden från dialysmaskinen som jag har legat och lyssnat på nu under mitt första år med dialysmaskinen. De fascinerar mig och tar fram skaparlusten inom mig. För två år sedan gjorde jag mitt första soloprojekt som saxofonist vilket utvecklade mig själv som person och musiker enormt, sedan dess har jag letat efter liknande projekt.

Syfte och mål
Mitt största syfte med detta projekt är att hitta ett kreativt sätt att jobba med och inkludera min sjukdom som under det här första året blivit en del av mig. Dessutom hoppas jag kunna inspirera och uppmuntra människor som lever med svåra sjukdomar. Jag tycker att det är viktigt att vi kan leva med och prata om sjukdomar på ett positivt och neutralt sätt och även tillåta oss att göra konst utav dem.

 

PRESS & MEDIA

Tidsplan
Projektet framfördes våren 2018 på följande ställen:

  • Bredsjö Stationshus i samarbete med Bredsjö Kulturkopperativ
  • Växjö konsthall i samarbete med Växjö konsthall och MediaArtes.
  • 27e maj på Cinnober, Masthugsterrassen 3 i Göteborg i samarbete med Cinnober Teaterförening.
  • 20e juni i Wadköping, Konstfrämjandet i bergslagen i samarbete med Konstfrämjandet i bergslagen.

Projektet är inte längre aktuellt då Erika har genomgått en njurtransplantation under år 2019. Fortsättning/uppföljning i samarbete med bland annat slagverkaren Emelie Sjöström är på väg.